aktualizováno: 05.11.2018 14:47:17 

Poutní místo Kalvárie Jaroměřice

    

                 

 

                            


 Nadace poutního místa Kalvárie v Jaroměřicích

Vážení dobrodinci a ctitelé Kalvárie v Jaroměřicích.

 

Umění je duchovní záležitost, která upřednostňuje to co máme nejkrásnější, co dokážeme a následně tím nejkvalitnějším oslavíme našeho Stvořitele. Na Kalvárii se snažíme postupně proměňovat zimu starých pořádků na svátek dnešních a budoucích časů. Zde se odráží pátým rokem 2018 obnova vnějšího hávu kněžské rezidence s loretskou kaplí a chýlí se k závěru. Aby nám lidem neschl dar života, snažme se každý na svém životním úseku něco krásného zbudovat. Nenechme se opanovat dnešním obdobím post pravdy, kde největším nepřítelem člověka je blbost. Politici neznají hodnotu potu, kde práce v jejich očích se stala nesmyslně prokletím, ponížením, potupou. Hnisavá korupce podkopává víru ve stát a jeho vedení. Vlivem korupce a podvodů je rozbíjena krása lidství a mezilidských vztahů. Korupce, podvody živí kulturu smrti  a ujídá nám ze společného krajíce nemalé hodnoty hmotné, morální a mravnostní. Základem pravdivosti u člověka je svědomí. Za starých pořádků jsme měli kostely v nepořádku, ale přiměřeně zaplněné věřícími. Dnes máme kostely z větší části hezky opravené, ale téměř prázdné a tak můžeme se chlubit jen jejich siluetami, historickými hodnotami, ale podstata je ta – tam. Tady je neoddiskutovatelný úkol kněží, aby se s větším úsilím a zápalem pro věci duchovní věnovali svým ,,ovečkám“ kolem sebe a všeho toho, co k tomu náleží. To je jejich poslání a křesťanů, kteří lidi sdružují  a vedou. Dotyk s posvátnem dnes spíše zprostředkovává  umění než teologické přednášky a snaha vnášet pravdu i světlo do lidské společnosti. Církvi se nedostává vlastního svědectví a na dané problémy konkrétně reagovat. Kdo zavře oči před Kristem, nikdy pravdu nenajde. Každý Boha může najít, ale musí mít srdce. Bůh nepopírá vědu, ale věda nemůže najít Boha, protože je zaslepená svým já, já, já. Ten tekutý hněv naší společnosti přichází jako zášť z duchovní bídy. Člověk, to není hromádka bezcenné hmoty. Člověk to není jen tvor, ale on je jediný schopný milovat a tvořit. Vzít manželskou lásku a předat ji dál, je ten nejkrásnější dar věnovaný člověku.  Ucelená rodina je radostí pro okolní svět. On, tvůrce všeho,  povolal člověka ke spolupráci na úkolu udržovat život. Nikdo tak nemůže být nechtěný, nikdo tak nedostal život náhodou. Život tedy není ,,něco“ s čím druhý může manipulovat. K životu musíme přistupovat s úctou, pokorou a obdivem. Je to zázrak universa. Manželství není pro všechny, ale jen pro ty, kdo se staví za rodinu přirozenou. Jinak je to tmářství a blud dneška. Je důležité využít svůj daný čas mezi dnem narození a dnem posledním. Tento prostor času života  je možno plně vnímat i vše krásné kolem sebe a svým úsilím přispět  do společného pokladu naší lidské společnosti.

Příspěvek od státu činí z MK program PZAD                                             14,270.000,- Kč

Příspěvek daný prostřednictvím Grantu Pardubického kraje                          1,880.000,- Kč

Příspěvek Nadačního fondu poutního místa Kalvárie v Jaroměřicích             2,505.244,- Kč

Dotace – evropské dotace                                                                                   442.000,- Kč

Celkem provedené práce v hodnotě                                                               19,097.244,- Kč

Vybrané finanční prostředky    12/2 003 – 8/2 018                                         3,104.664,- Kč

O pochybeních církve toho u nás lidé vědí mnohem více, než o tom, co pozitivního křesťanské církve za ty dva tisíce roků vykonaly dobrého v oblasti kultury, vzdělanosti, charity a někdy i politiky. Tam naše sdělovací prostředky a novináři jsou němí a slepí. To není jejich zajímavé téma. Odmítají mezi sebe pustit to dobro -Boha- který v nás může působit. Používají všemožné náhražky, ale ony  tu propast zacelit nemohou. A tak nuda člověka všechno zabíjí. Nejhorší je, že se vytrácí smysl života a člověk se postupně přibližuje životu zvířete. Odchod ze světa je téma, které nepůsobí optimisticky. Ale zároveň se dotýká každého z nás. Když člověk čelí smrti, mnohdy v něm dochází k neobyčejným změnám. Někteří litují věci, které neudělali, nebo naopak udělali, jiní odcházejí naprosto smíření.

Každému z nás přeji změnu našeho zajetého stavu v duchovní vlažnosti, kde tento bacil průměrnosti, zdánlivou pevností hmotného světa otevře dveře svých srdcí a dejme se vést probodenou, ale i vítěznou rukou Krista. Je-li srdce člověka naplněno Boží slávou, má tento člověk všechno – co by chtěl víc.

Členové nadačního fondu připravují děkovný adventní koncert, který se uskuteční v neděli

16. prosince v 1700 hodin v dolním kostele Všech svatých pod vedením Mgr. Petra Pávka z Jevíčka . Všichni jsou srdečně zváni.

Děkujeme všem dárcům, kteří kypí svým štědrým srdíčkem a upřímnou duší ke zvelebovanému dílu na Kalvárii v Jaroměřicích. Křesťanské Pán Bůh zaplať.

 

předseda NF: Jan Lexman              

 

TOPlist
 Návštěvnost:   |   Mapa stránek