aktualizováno: 12.12.2017 20:12:11 

Poutní místo Kalvárie Jaroměřice

    

                 

 

                            


 Nadace poutního místa Kalvárie v Jaroměřicích

Vážení dobrodinci a ctitelé Kalvárie v Jaroměřicích.

Kalvárie postupně nabírá kontury plnosti své stavební krásy, ale jen obtížně se probouzí její hlavní poslání, a to, síla skutečné víry křesťanské. Ta se nepočítá odškrtáváním kolonek.

Kněžská rezidence s loretskou kaplí na Kalvárii v Jaroměřicích v roce 2017 se nachází ve čtvrtém roce průběhu celkové opravy vnějších omítek, izolací proti zemní vlhkosti, částečných zemních prací, renovací oken a vstupních dveří. Opět kousek blíže k cíli.

Cílem Kalvárie je vytváření klidné lidské sounáležitosti a snaha překonávat bariéry lidských předsudků, či zvrácených ideologií minulosti i současnosti. Musí to být oáza Lásky a porozumění vůči všem. Těší nás, že na tomto požehnaném místě a díle se podílejí všichni bez rozdílu velikosti bohatství hmotného i duševního, či přesvědčení.  Poslání Kalvárie – to jsou základní křesťanské vize v Krista, které se nemohou nechat unášet politickými systémy, novinářskými smyšlenkami,  současnými lidskými trendy, zákony šitými na míru podvodníkům, zlodějům a defraudantům lidské společnosti. Je smutné, když některým politikům nevyšla jejich vize, tak rychle přestoupili do jiného politického „vláčku“ v jiném směru a snaží se vládnou „čestně“ bez studu dál, za cenu jakékoliv špíny, navíc podporováni částí novinářské „žumpy“ některých jejich kabátníků. Dnešní korupční hydra prorůstá vším a všude kolem nás. V zorném poli křesťana, krom jeho víry ve Stvořitele a sv. Trojici, je rodina a dobrá výchova v ní. Ji v lidské společnosti nenahradí různé falešné ideologie, různí osvícenci v podobě pedagogů, psychiatrů, psychologů atd., atd… Vidíme to sami kolem sebe. Oni sami nevidí světlo na konci tohoto tmavého tunelu současnosti. Je potřeba vzdát hold naším babičkám, které bez vzdělání dokázaly vychovávat a rozvíjet krásu lidského ducha ve hmotné bídě, ale s pomocí Boží v sílu, posvátnost a jedinečnost ducha člověka, kde rodina byla rodinou, pravda byla pravdou. Rodina, to je muž, žena a děti – ne jinak. Otec – to je hlava rodiny. Matka – to je srdce rodiny plné lásky. Děti – to je dar z lásky od Stvořitele. Otec a matka jsou naprosto rovnocenní, jen s jiným vnitřním programem. Všechno ostatní, co dnešní doba chce suplovat, je to náhražka - nebo zvrácenost. Obranou našeho teritoria je Kristus a pud víry, který nám byl dán do vínku. Když jej přestaneme hájit – selže a část populace dobra vymírá. Tady Kalvárie se stává hlavním posláním. Každý slušný, vzdělaný člověk ví, že Česko se hlásí k velké křesťanské rodině států, kde přes všechno dochází k úpadku demokracií a poklesu zájmu o věci veřejné. Nebojme se! !! Tento „černý kouř“ současné společnosti zmizí a nastane obroda. To řekl sám Kristus. Jinak by byl lhář.

Členové nadace za Vaši stálou, průběžnou přízeň při opravách Kalvárie přejí, aby Váš život byl co nejvíce barevný, veselý, naplněný Vaší lidskou důstojností, pohodou a životodárným sluníčkem v této nelehké době. Pán Bůh žehnej Vám a Vaším rodinám.

 

Ekonomický přehled současnosti:

Příspěvek celkem na opravu Kalvárie od státu činí z MK program PZAD   13.570.000,-Kč

Příspěvek daný prostřednictvím Grantu Pardubického kraje                        1.880.000,-Kč 

Příspěvek Nadace poutního fondu Kalvárie Jaroměřice                               2.427.244,-Kč

Dotace – evropské fondy                                                                              422.000,-Kč

Celkem provedené práce v hodnotě                                                           18.319.244,-Kč

Vybrané fin. prostředky od jednotlivců, podnikatelů a podniků                     2.970.859,-Kč

Toto poutní místo Kalvárie v Jaroměřicích je opravováno jednak z oficiálních prostředků a navíc z vstřícných podpor v jiných a různých podobách.

Za veškerou tuto pomoc při opravě Kalvárie srdečně děkujeme a vyslovujeme křesťanské Pán Bůh zaplať. Nechť obnovující se světlo Kalvárie prozařuje naši duchovně zesláblou společnost a vyleje na ni Ducha života, Lásky a obrody.

Členové nadace připravují tradiční děkovný adventní koncert, který se uskuteční v neděli 17. prosince  v 1730 hodin 2017  v dolním kostele Všech svatých. Účinkovat bude pěvecký a instrumentální sbor  Holóbek z Protivanova.                                                                  

Pokud se někdo rozhodne přispět, může zaslat svůj dar na tento účet: 1 285 191 369/0800

TOPlist
 Návštěvnost:   |   Mapa stránek